Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har valgt begrebet dannelse som årets emne for Sorø-mødet – et forum hvor den danske uddannelsesverden hvert år mødes et par dage i starten af august for at diskutere et af ministeren udvalgt tema.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, der er blandt de indbudte til årets Sorø-møde, der starter tirsdag, betegner dannelse som et meget relevant tema at sætte på dagsordenen.

Dannelsen er klemt

Ifølge forbundsformanden har uddannelsesstederne til opgave at være med til skabe hele mennesker, som kan deltage i og forstå samfundet i sin helhed, og som ikke blot bliver medarbejdere på en arbejdsplads.

- Dannelse handler om at sætte sig selv til side, at forstå ydre sammenhænge, at forstå sig selv i sammenhæng med andre og at kunne handle i disse sammenhænge, påpeger Hanne Pontoppidan.

- Vi er i en tid, hvor dannelsen i uddannelserne er blevet klemt i jagten på det målbare – i jagten på de fagfaglige kompetencer, der angiveligt er det, erhvervslivet efterspørger. Det er vi nødt til at ændre. Uden dannelsesaspektet får vi et amputeret kompetenceniveau, som hverken den enkelte eller virksomhederne er tjent med, og som er direkte skadeligt for samfundet, advarer hun. 

Digital dannelse nødvendig

Det er ikke alene dannelse som modstykke til eksempelvis målstyring og tests, der tales om på Sorø-mødet, der sættes også fokus på dannelsesaspektet inden for digitalisering.

- I disse år er der et enormt fokus på, hvordan vi kan digitalisere arbejdet – og undervisningen for den sags skyld – men vi har ikke megen fokus på, hvad digitaliseringen gør ved os, og hvordan vi etisk vil tilgå den, pointerer Hanne Pontoppidan.

Hun mener derfor, at det haster med at få afklaret og taget hånd om de udfordringer, digitaliseringen kan medføre for såvel samfundet og den enkelte.

- I samfundsmæssige brydningstider er dannede mennesker et must, og sikrer vi ikke rum til dannelse, ender vi med et totalt individualiseret samfund, hvor alle søger at superoptimere uden hensyn til andre borgere eller til samfundet i sin helhed, understreger forbundsformanden.