-Det er den største enkeltstående reform, som vi har stået overfor i forbundets historie. Derfor har vi arbejdet i det seneste år for at præge reformen mest muligt– og vi fortsætter.

Sådan sagde formand Hanne Pontoppidan på repræsentantskabsmødet i Svendborg, da hun gjorde status over Uddannelsesforbundets arbejde med at få indflydelse på de fremtidige forbedrende uddannelsestilbud til unge.

Regeringens ekspertgruppe fremlagde i februar en række anbefalinger til, hvordan de fremtidige forberedende tilbud skal skrues sammen. Her lægges op til én samlet uddannelsesinstitution med tre forskellige spor, som skal rumme produktionsskoler og store dele af de forberedende tilbud på VUC. Ifølge ekspertgruppens anbefalinger vil det betyde, at alle produktionsskolelærere og to ud af tre VUC-lærere fremover skal arbejde på den nye forberedende uddannelse.

- Inden for de næste uger regner vi med, at der kommer nogle politiske forhandlinger om ekspertgruppens anbefalinger. Vores arbejde fortsætter derfor både på politisk plan og i forhold til at få indflydelse på implementeringen af den nye uddannelse. Vores fokus er på to ting: At de unge et godt tilbud. Og at I som medlemmer ikke kommer til at betale regningen for at få skabt en ny forberedende tilbud.