I Randers har der gennem længere tid været mangel på arbejdskraft i jern- og metalindustrien. Samtidig kommer der et stigende antal flygtninge til kommunen. Derfor har man tænkt kreativt.

På kommunens danskuddannelser har man aktivt ledt efter flygtninge, som havde erfaring med metalfaget fra deres hjemland. De er derefter blevet tilbudt et skræddersyet forløb på 18 uger, som kombinerer danskuddannelse med faglig opkvalificering til det danske arbejdsmarked.

Undervisningen – både den fagfaglige og sprogundervisningen – er foregået på Tradium, og udover 12 uger her, har kursisterne også været seks uger i virksomhedspraktik. Det har på nuværende tidspunkt, hvor kurset netop er afsluttet, betydet, at seks ud af otte kursister er kommet i job.

Formand: Indfør nye taxametre

I Uddannelsesforbundet er formand, Hanne Pontoppidan, begejstret.

Læs om projektet i Uddannelsesbladet

- Det her viser, hvor langt man kan komme med at få flygtninge i job, hvis man tænker danskuddannelse og faglig opkvalificering sammen. Det er en kæmpe gevinst for alle parter, for det kan både give en hurtig adgang til et arbejdsmarked, der i stigende grad vil mangle faglært arbejdskraft, og samtidig er det stærkt motiverende for flygtningene, at de kan bruge deres medbragte kompetencer og lære noget fagfagligt på et meget tidligt tidspunkt, fremfor at skulle vente på, at de er færdige med deres danskuddannelse, siger Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundets formand understreger dog, at det er vigtigt at skolerne respekterer såvel de fagfaglige elementer og danskuddannelsen, når de tilrettelægger denne slags forløb.

- Det er afgørende, at skolernes ledelser også er opmærksomme på, at samarbejdet kræver en tidsmæssig investering i de lærere, der skal samarbejde, hvis kursisterne skal opleve undervisningen som en helhed. Det vil være utroligt givende for kursisterne, men stiller også betydelige krav til undervisernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Derfor foreslår Uddannelsesforbundet også to nye taxametre, som vil gøre det nemmere for skolerne at lave sådanne kurser som helt almindelige tiltag.

Dels et samarbejdstaxameter, som skal udløses, når skoler etablerer samarbejde på tværs og som dække ekstraudgifter forbundet med lærersamarbejdet, dels et tolketaxameter på 375 kroner per time, så man som flygtning kan være sikker på at kunne deltage i et sådant forløb uden at være afhængig af kommunegrænser.