De digitale unge ifølge Søren Schultz Hansen

* De har fælles træk, hvad enten de er fra Hvidovre, Horsens eller hovedstaden, er 15 eller 25 år, går på gymnasier, produktionsskoler, VUC eller erhvervsuddannelser. Hvor de bor, og hvilken familiebaggrund de kommer fra, har mindre betydning end tidligere. 

* Har mobilen som den ultimative nøgle til deres daglige liv, sociale samvær og viden om verden, og de bærer den konstant på kroppen. Den ligger typisk i lommen og er på lydløs vibreren, og derfor føles mobile henvendelser lige så fysiske og insisterende som et prikken på skulderen for andre. 

* De er altid tilgængelige. De unge lever i en hverdag, hvor de altid skal håndtere flere ting via flere medier og med flere mennesker på én gang. Derfor har de lært altid at være tilgængelige, og derfor er det problematisk, besværligt og uhensigtsmæssigt at fordybe sig i én ting: Dermed risikerer man at lukke noget andet eller nogle andre ude.

* De er bange for specialisering. De har erfaret, at målrettet fokus på et snævert område er begrænsende for fleksibiliteten. De er bange for at blive låst fast, fordi de har set, at verden – og arbejdsmarkedsbehovene – konstant forandrer sig. At specialisere sig er at gå med skyklapper.

 

Læs temaet om digitalisering

* De er ikke styrede af langsigtede mål. Det er ofte udviklingen i sig selv, der er målet. De har brug for en kombination af stramme, men præcise rammer, som til gengæld skifter hele tiden. Deres høje forandringsparathed og tilpasningshastighed er ikke værdifulde egenskaber, hvis de får for stabile og rutinemæssige rammer.

* De har et stort behov for anerkendelse. De er vant til kvantitet, frekvens og en særlig offentlighed og synlighed i måden at give og få feedback på – for eksempel i form af likes og kommentarer. Anerkendelse er hverdagsrutine, og hvis de ikke får det, kan de opfatte det som et meget kraftigt negativt signal. For de unge er det vigtigere, at anerkendelsen er frekvent, end at den er fortjent. 

* De har behov for voksne med oprigtig interesse og engagement. Det er typisk den daglige kontakt, der har størst betydning for unge. Kravet er nærmest konstant tilgængelighed, til gengæld er det mere fleksibelt, hvordan og ad hvilken kanal kontakten sker.

* De er en stærk vi-generation Det er ikke en mig-mig-mig-generation. Tværtimod. De har hele livet defineret sig selv socialt. De eksisterer i kraft af skiftende netværk og konstant adgang til disse netværk.

På foto: Nikolai Mikkelsen, Daniel Kristensen og Dennis Lindsted fra Teknisk Skole Silkeborg