I 2018 skal TALIS undersøgelsen igen gennemføres. Det er en international undersøgelse, der giver lærere og ledere en stemme. OECD har i mange år gennemført internationale undersøgelser med fokus på eleverne. TALIS giver lærere mulighed for at komme til orde om nogle af deres undervisningsmetoder og holdninger til undervisning.

For Uddannelsesforbundets medlemmer er undersøgelsen relevant for lærere på erhvervsskoler. Forbundet sidder med i en følgegruppe, der skal kvalificere undersøgelsen, og er optaget at, at den kan være med til at sætte fokus på lærernes arbejdstid.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge lærernes undervisningsmetoder og holdninger til undervisning, lærernes deltagelse i kompetenceundervisning, evaluering af og feedback til lærerne, elevbedømmelsespraksis samt lærernes arbejdsmiljø på skolerne. Resultaterne skal give politikere og andre beslutningstagere et grundlag for fremtidige beslutninger.