Fagforeningen HK Hovedstaden har uddelt den faglige hæderspris ”Årets Anker” til Kofoeds Skole, der udover at hjælpe og undervise socialt udsatte, også nægter at tegne overenskomst for sine ansatte undervisere.

Prisuddelingen er faldet mange af underviserne på Kofoeds Skole for brystet, forklarer en af lærerne, som ønsker at være anonym af hensyn til samarbejdet med ledelsen.

- Det virker paradoksalt, fordi Anker Jørgensen jo netop var en person, der kæmpede for overenskomster til alle lønmodtagere. Udover manglende pension, løn under sygdom og barsel har vi jo heller ingen tryghed i ansættelsen, og vi kan opsiges med en uges varsel, siger læreren på Kofoeds Skole, der har arbejdet der i mere end 15 år.

“Udover manglende pension, løn under sygdom og barsel har vi jo heller ingen tryghed i ansættelsenˮ

HK Hovedstaden uddeler hvert år Anker-prisen. Udover at være opkaldt efter ”hele Danmarks fagforeningsmand” Anker Jørgensen, uddeles prisen til ”personer eller organisationer, der gør noget særligt for arbejderbevægelsen og dens medlemmers forhold”, som der står på HK”s hjemmeside. Og selvom de lærere på Kofoeds Skole, som Uddannelsesbladet har talt med, er stolte over deres sociale arbejde, behøver man ikke at fejre arbejdspladser uden overenskomster.

- Det har mange ulemper, at vi ikke har overenskomst. Når jeg er syg, skal jeg overveje, om jeg har råd til det, og jeg er nødt til at være i dagpengesystemet, hvor jeg får at vide, jeg er en slags sæsonarbejder. Vi har ingen lønforhandlinger, så min erfaring og anciennitet giver mig ingen fordele, forklarer læreren.

Politisk pres på Kofoeds Skole

HK Hovedstaden burde i stedet støtte Uddannelsesforbundet i arbejdet med at sikre overenskomst og at ændre folkeoplysningsloven, lyder det fra lærerne. For med en tekstnær fortolkning af loven behøver skolen ikke have overenskomst for den største gruppe af ansatte, mens skolen omvendt har det for de ansatte, som er organiseret i 3F eller HK.

“Vi vil selvfølgelig bakke op og solidarisere med lærerne på Kofoeds Skoleˮ

Det er medlemmer og bestyrelsen i HK Hovedstaden, der udpeger modtageren af ”Årets Anker”, forklarer formand for HK Hovedstaden Christian Grønnemark. Kofoeds Skoles arbejde er helt i ”Ankers ånd”, og til det paradoksale i at give en fagforeningspris til en arbejdsplads uden overenskomst, lyder det:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, det er en smule fintfølende, men jeg kan da godt se, det kan blive opfattet på den måde. Men hvis jeg var talsmand for lærerne, så ville jeg gribe det an offensivt og se det som en alletiders mulighed for at få rydde barriererne for en overenskomst af vejen, for uden at kende området til bunds, så må der da være nogen, som kan påvirkes.

Christian Grønnemark understreger dog også, at Kofoeds Skole har overenskomst med HK, og at skolen ifølge forstander Robert Olsen, som lovgivningen er nu, ikke gør noget forkert.

- Jeg tror, at Anker ville sige, at man måtte tage fat i det ansvarlige udvalg på Christiansborg for at få ændret på lovgivningen, og det vil jeg gerne være med til at presse på for. Vi vil selvfølgelig bakke op og solidarisere med lærerne på Kofoeds Skole, og vi har i hvert fald ikke uddelt prisen i ond vilje, men måske ikke været helt opmærksomme nok, slutter formanden for HK Hovedstaden.

Identiteten på læreren fra Kofoeds Skole er redaktionen bekendt.