EU-kommissionen har som led i den såkaldte ”New Skills Agenda” taget initiativ til, at der for første gang gennemføres en ”European Vocational Skills Week”, som afholdes fra den 5 - 9 december 2016. Formålet med den europæiske uge for erhvervsrettet uddannelse er bl.a.:

  • At vise de mange fordele ved erhvervsuddannelse som springbræt til spændende karriere på et hastigt skiftende arbejdsmarked
  • At styrke erhvervsuddannelsernes image og tiltrækningskraft i samfundet
  • At nå ud til et så bredt publikum som muligt - forældre, elever, virksomheder, vejledere mv. - for at gøre erhvervsuddannelse til et første valg for flere unge.

EU-kommissionen opfordrer alle erhvervsuddannelsesaktører til at deltage aktivt med aktiviteter, der kan være med til at skabe større synlighed og interesse for erhvervsuddannelser. Tilsvarende håber ministeriet (UVM/MBUL), at arbejdsmarkedets parter og erhvervsskoler m.fl. vil tage positivt mod dette nye tiltag og overveje hvordan det kan bruges/indgå i forhold til at synliggøre erhvervsuddannelse mv. både national og lokalt.