Det, der ligner en minimal besparelser her og nu, kan gå hen og blive meget dyrt for samfundet på den lange bane. 

- Historikken viser, at et godt dansk er en forudsætning for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har vi set siden de første store grupper af indvandrere kom for snart 50 år siden. Hvordan forestiller flertallet på Christiansborg sig, at integrationen skal forbedres, når politikerne med åbne øjne vælger at sige, at lærerne ikke skal have samme kompetencer som i dag? Kun dygtige lærere sikrer dygtige kursister.

Sådan lyder det fra formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter hun har læst den politiske aftale, der ikke kun fjerner PSO-afgiften, men som af uransagelige grunde blandt andet også indebærer, at den masteruddannelse i dansk som andet sprog, som lærerne på sprogcentrene tager, skal byttes ud med en uddannelse på et lavere niveau. Fremover skal lærerne i dansk som andet sprog kun tage et halvt års undervisning. Ifølge aftaleteksten skal det være en ”pædagogikum-diplomuddannelse”.

- Når man underviser indvandrere og flygtninge, som skal integreres i samfundet og på arbejdsmarkedet, er det en kompleks opgave. Underviseren skal også kunne håndtere kulturelle og sproglige udfordringer fra mange nationaliteter samtidig – hun kan i princippet have kursister fra Kina, Colombia, Rusland og Syrien i samme klasse. Nogle af kursisterne lever med traumer og psykologiske udfordringer. Det kræver en stor portion faglig viden og indsigt, og det stiller store krav  til de metodiske og didaktiske overvejelser, som lærerne skal gøre sig, siger Hanne Pontoppidan.

Sproglærere betaler selv uddannelse

Formanden for Uddannelsesforbundet undrer sig over, at politikerne på Christiansborg overhovedet beskæftiger sig med uddannelsen til lærer i dansk som andet sprog, som et spareobjekt . Sproglærerne betaler nemlig som oftest selv deres uddannelse.

- Det er galimatias og økonomisk tænkning på en meget kort bane. De offentlige udgifter, der følger med en dårligere danskundervisning og forståelse af det danske samfund, risikerer at blive 100 gange større, siger Hanne Pontoppidan.

Hun har derfor sendt et åbent brev til forligskredsen i Folketinget om sagen.