- Jeg er meget tilfreds med, at regeringen i det nye regeringsgrundlag er opmærksom på de mange unge, der i dag forliser i det formelle uddannelsessystem. Jeg vil anbefale den nye undervisningsminister at læse de input, som Uddannelsesforbundet har leveret til ekspertudvalget, der skal se på området. Her er lærernes store viden og mange års erfaring opsummeret og sat i perspektiv. Lærerne og vi peger entydigt på behovet for at styrke de eksisterende tilbud, men også at få dem til at spille sammen. Det kan ske ved at sikre, at alle tilbuddene fremover forankres i staten og finansieres på samme vis.

Sådan siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter den nye regeringen og dens regeringsgrundlag er blevet præsenteret. Her er netop et særskilt fokus på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formanden håber, at hun snart får mulighed for at hilse på den nye minister og blandt andet diskutere gruppen af unge, som ikke går direkte igennem uddannelsessystemet.

Godt dansk letter integrationen

Regeringsgrundlaget har også flere afsnit om at sikre en bedre integration. Her vil den nye regering gøre op med parallelsamfund og lægger blandt andet op til økonomiske stramninger overfor flygtninge og indvandrere, der ikke er i arbejde og vil have dansk statsborgerskab.

- Vi har naturligvis også et ønske om bedre integration for en del af de udlændinge, der bor i Danmark.  Og ønsket om at undgå parallelsamfund er vi helt enige. Hvis det skal lykkes, går vejen dog ikke via økonomisk udsultning og et smalt arbejdsdansk, siger Hanne Pontoppidan.

-  Det er afgørende for integration i Danmark, at man har et bredt og veludbygget sprog.  Det kræver god undervisning af dygtige faguddannede lærere. Men det kræver også et arbejdsmarked og et samfund, der åbner sig for de nye borgere. Jeg vil opfordre regeringen til at have opmærksomhed på alle tre elementer, når den vil sætter nye initiativer i værk i forhold til integration, fortsætter formanden.

Højere pensionsalder rammer hårdt

Regeringen vil med afsæt i udspillet ”DK2025 – Et stærkere Danmark” komme med et nyt oplæg om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det betyder, at danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet.

- Det er jo decideret tåbeligt at kræve senere tilbagetrækning for at kunne give skattelettelser. Der er allerede indført en markant forskydning i tidspunktet, hvor folk trækker sig tilbage. Med de krav, der stilles på arbejdsmarkedet i disse år, er en endnu senere tilbagetrækning bare ikke OK, siger Hanne Pontoppidan.

Fortsættelse af trepart

Uddannelsesforbundets formand har også noteret sig, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at trepartsforhandlingerne fortsætter som planlagt. Næste forhandlingsrunde drejer sig om voksen- og efteruddannelse – nu med Troels Lund Poulsen for bordenden.