10. klassecentre har særlige værdier og potentiale til at give eleverne faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg, så elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse bliver styrket.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Skoleforskning på DPU, Aarhus Universitet.

Undersøgelsens konklusion adskiller sig dermed markant fra undersøgelsen ’Effekten af kommunale 10. klassestilbud’, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde tidligere på året.

Her var konklusionen, at 10. klassestilbud ikke øger sandsynligheden for, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse – eller ligefrem kunne mindske sandsynligheden.

Placeringen gør en forskel
Der er da også væsentlige forskelle i den måde, de to forskerhold er gået til opgaven på.

Mens EVA udelukkende har undersøgt 10. klassestilbud placeret i tilknytning til en folkeskole, har DPU set på undervisningen i både 10. klassecentre, hvor 10. klassestilbuddet ligger sammen med andre ungdomsuddannelser, og på 10. klasser tilknyttet almindelige folkeskoler.

I undersøgelsen fra DPU er der betydelig forskel på, hvad elever får ud af en 10. klasse på en folkeskole og en 10. klasse i særlige 10. klassecentre.

Eleverne, som går i et 10. klassecenter, bliver langt bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse, end hvis de havde valgt at fortsætte i 10. klasse på en almindelig folkeskole.

Forskellig elevsammensætning
Undersøgelsen giver ingen entydig forklaring på forskellen, men peger på det faktum, at der er meget store forskelle i elevsammensætningen alt efter, om de går i et 10. klassecenter eller i en 10. klasse på en folkeskole.

Eksempelvis er det 2/3 af eleverne, som går i en 10. klasse på et almindelig folkeskole, som modtager specialundervisning (66,7 procent), mens det kun er 2,7 procent af eleverne på 10. klassecentrene.

Det samme billede gør sig gældende i forhold til, hvor stor en andel der modtager individuel støtte/særligt tilrettelagt undervisning. Det gør godt 58 procent af eleverne, som går i en almindelig 10. klasse, mens det kun er godt 7 procent blandt eleverne i et 10. klassecenter.

Formand: Vi ved, 10. klasse nytter
Forskerne bag DPU-rapporten fremhæver flere andre faktorer, som kan have betydning for, at 10. klassecentre adskiller sig positivt. Lærersammensætningen er en anden, og der sker et miljøskifte, når den unge rykker fra folkeskolen til et 10. klassecenter.

Desuden peger de på, at mange 10. klassecentre ligger i tæt forbindelse til ungdomsuddannelsesmiljøer og dermed kan lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, hilser den nye rapport og dens nuancer velkommen:

- For os, der kender eleverne i 10. klasse, er der ingen tvivl om, at mange unge har brug for et 10. klasses tilbud, og at tilbuddet i høj grad er med til at styrke de unge mennesker, så de er mere klar til ungdomsuddannelserne. Der er heller ingen tvivl om, at et miljøskifte til et rent ungdomsmiljø – men sammen med deres kammerater – er gavnligt og styrker de unges trivsel, siger hun og fortsætter:

- Det er godt nu, efter mange års unuancerede angreb på 10. klasses tilbuddene at få præciseret, at de faktisk virker!