Dommen har betydning for de af Uddannelsesforbundets medlemmer, der er ansat med ret til frihed med løn under sygdom. Dvs. dommen gælder for hovedparten af Uddannelsesesforbundets medlemmer.

Dommen slår fast, at en medarbejder, der i det konkrete tilfælde var funktionær, har ret til at gå til speciallæge i arbejdstiden, fordi man har ret til løn under sygdom. Og skal man til speciallæge er det at sammenligne med, at man er syg,

Den konkrete sag

Den konkrete sag handler om en medarbejder ansat på Roskilde Sygehus. Hun skulle til en undersøgelse på Slagelse Sygehus og bad om fri til det. Hun fik at vide, at hun så skulle bruge sin flekskonto; altså arbejde længere en anden dag.

Retten har med dommen slået fast, at medarbejderen ikke skulle bruge tiden fra sin flekskonto, men at hun havde ret til fri med løn. Kvinden har fået en erstatning på 762 kr. fra Region Sjælland for tabt arbejdsfortjeneste.

Det gælder dog stadig, at undersøgelser som den i sagen omhandlede skal placeres udenfor arbejdstiden, når det er muligt.