Hovedbestyrelsen har tidligere i år besluttet, at forbundet ikke længere skal sende lommekalendere ud til medlemmerne. Beslutningen blev taget efter et stigende antal medlemmer de senere år har henvendt sig og gjort opmærksom på, at de oplevede papirkalenderen som spild af forbundets ressourcer. Samtidig svarede 65 procent i en læserundersøgelse om forbundets medier og produkter nej til spørgsmålet om, hvorvidt lommekalenderen fortsat skulle sendes ud til medlemmerne.

De cirka 185.000 kroner, som tidligere er blevet brugt på produktion af kalenderen, vil i stedet blive brugt på andre aktiviteter.