- Ekstremt kortsigtet økonomisk tænkning.

Så kontant er dommen fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan. Hun er mildest talt ikke imponeret over den finanslov, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået. For mens der igen er økonomiske gevinster til bilejerne i form af lavere afgifter, står det anderledes til på uddannelsesområdet. Her får man atter sparekniven for struben.

- Som loven ser ud nu, er den en katastrofe for de svageste unge. Færre unge vil få en ungdomsuddannelse, kvaliteten af undervisningen vil falde, og især de svageste unge får det sværere, skælder Pontoppidan, som langer hårdt ud efter det såkaldte omprioriteringsbidrag, der er en trinvist stigende besparelse, som rammer alle uddannelsesinstitutioner.

Det får også konsekvenser for blandt andet ordblindeundervisningen til voksne. Allerede med finansloven fra i år blev der besluttet en besparelse på taxameteret på 32 procent. Det vil i praksis betyde større hold i ordblindeundervisningen, som kan gøre det svært oprette hold lokalt i Udkantsdanmark. Omprioriteringsbidraget vil gøre økonomien i ordblindeundervisningen endnu strammere, vurderer Uddannelsesforbundets formand.

Urimelige vilkår på eud

Især erhvervsskolerne vakler gevaldigt under de voldsomme besparelser, som betyder, at skolerne i 2020 skal spare hele 10 procent. Det sker samtidig med, at de skal indfri en række nye krav, som blev indført med erhvervsskolereformen i 2014.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man forestiller sig, det skal gå op. Skolerne kan da ikke løfte reformens ambitioner for kærlighed og kildevand. Man skærer voldsomt i budgettet, men piller ikke én opgave fra. Det er urimelige vilkår, lyder det fra formanden.

Nedsat skoleydelse vil ramme hårdt

På produktionsskolerne kommer finansloven også til at gøre ondt. Med finansloven nedsætter regeringen nemlig skoleydelsen for eleverne på produktionsskolerne markant. Det betyder næsten en halvering af skoleydelsen for dem under 18 år, og dem over 18 mister knapt 2.000 kroner om måneden.

“At skære de unges skoleydelse så voldsomt er helt urimeligt. Hvad ville politikerne selv sige til at få deres løn halveret med ét slag?ˮ

Når ydelsen til produktionsskoleelever hidtil har været højere, skyldes det, at de unge arbejder i værksteder på arbejdspladslignende vilkår, og de producerer og sælger varer til kunder. Deres ydelse skal derfor afspejle, at man rent faktisk får løn for det arbejde, man udfører. Det er både rimeligt og en del af pædagogikken, pointerer Hanne Pontoppidan.

- Det her vil reelt betyde, at det bliver betydeligt sværere at motivere de unge, der ellers går på en produktionsskole. At skære de unges skoleydelse så voldsomt er helt urimeligt. Hvad ville politikerne selv sige til at få deres løn halveret med ét slag?, raser formanden.

- Det her er et økonomisk tilbageslag for den enkelte elev, som vil stække hele skoleformen og ramme en i forvejen udsat gruppe hårdt. Det er besynderligt, at uddannelse skal finansiere billigere biler. Det er virkelig en ommer, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

Ny tælledag udhuler AVU

Også den almene voksenuddannelse (AVU) bliver skåret ned på finansloven. Taxametertilskud bliver i dag udbetalt på baggrund af én tælledag 20 procent inde i elevernes undervisningsforløb. Med et snuptag flytter regeringen tælledagen fra 20 til 40 procent inde i forløbet.

Omkring 75 procent af frafaldet på AVU sker, efter at kursisterne er 20 procent inde i undervisningsforløbet, så når regeringen flytter tælledagen, vil skolerne altså opleve et fald i taxametertilskuddet.

Hanne Pontoppidan er stærkt utilfreds med dén spareøvelse.

- Det her er meget voldsomt, og det vil få konsekvenser for elevernes undervisning. Også her rammer besparelserne en gruppe unge, som i forvejen er ekstremt udfordret i uddannelsessystemet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere udtalt, at de udsatte unge står hans hjerte nært. Men med den finanslov, han her lægger frem, får det ærligt talt hans ord til at klinge temmelig hult, konstaterer formand Hanne Pontoppidan.

Ingen ferie til langtidssyge

Finansloven er også med til udhule økonomien for lønmodtagere, der er syge over en længere periode. Der lægges nemlig op til, at lønmodtagere, der modtager sygedagpenge ikke optjener ret til ferie. - Det er mangel på anstændighed. Dels er det ikke valg, om man er syg eller ej. Dels kan det ikke være mange penge at spare på den konto. Forligspartierne går virkelig i meget små sko, siger Hanne Pontoppidan.