Lønstigning på det statslige område pr. 1. april 2016

Pr. 1. april 2016 stiger de statslige lønninger med 0,80 procent. Reguleringsordningen er suspenderet pr. 1. april 2016 og privatlønsværnet gav ikke nogen negativ lønregulering. Dermed er reguleringen svarende til det generelt aftalte ved OK15.

Den statslige reguleringsfaktor forhøjes fra 1,021745 til 1,029882, og næste regulering sker pr. 1. april 2017.

Lønstigning på det private område pr. 1. april 2016

FOAS almene og FOAS sprogcentre følger de statslige reguleringer og lønnen stiger derved med 0,80 procent pr. 1. april 2016.

Den statslige reguleringsfaktor forhøjes fra 1,021745 til 1,029882, og næste regulering sker pr. 1. april 2017.

Lønstigning på det kommunale område pr. 1. april 2016

Pr. 1. april 2016 stiger grundlønnen med et løntrin, som det blev aftalt ved OK15. Grundlønnen for lærere, der i dag er indplaceret på løntrin 30 ændres derfor til trin 31 og så fremdeles. Grundlønsforbedringen sker med fuldt gennemslag, således at alle centralt aftalte tillæg bevares. Lokalt aftalte tillæg bevares også medmindre der specifikt er aftalt reduktion. Det svarer til en lønstigning på mellem knapt 400 til 700 kr. pr. måned.

Samtidigt øges fritvalgsordningen fra 0,60% til 0,64%.

Grundlønsforbedringen for kommunale ledere sker ved forhøjelse af tillæg frem for løntrinsstigning.

Den kommunale reguleringsfaktor fastholdes på 1,317798, idet der ikke sker en generel kommunal lønstigning. Næste lønregulering sker pr. 1. oktober 2016.