Vejledning til alle elever – også de, der opleves som afklarede. Skarpere fokus på at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen. Det er nogle af de områder, hvor der skal sættes ind for at sikre, at unge vælger den rigtige ungdomsuddannelse, og at de også gennemfører den.

Det fremgår af en ny rapport, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling netop har udgivet.

Uddannelsesforbundet har sammen med en række andre repræsentanter fra grundskolen og ungdomsuddannelserne været med i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet rapporten. Den er bygget op om syv pejlemærker og skal ses som et idékatalog med inspiration til, hvordan undervisningen i udskolingen kan styrkes.

De syv pejlemærker, rapporten ”En styrket undervisning i udskolingen” lægger op til at sigte efter, er:

  • Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal tydeliggøres og styrkes.
  • Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering.
  • Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning.
  • Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse og karrierevalg.
  • Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, og folkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden.
  • Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen.
  • Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen.