Generelt har Uddannelsesforbundet haft gavn af fusionen, fordi medlemmerne opnår stordriftsfordele og mulighed for specialiseret opbakning fra eksempelvis jurister og socialrådgivere ansat i forbundet. Sådan lød den midlertidige status på arbejdet med at undersøge fordelingen af ressourcerne i Uddannelsesforbundet, da formand for arbejdsgruppen Peter Ølgaard aflagde rapport på repræsentantskabsmødet.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde kortlagt og beskrevet indsatsen både i forbundshuset og lokalt i sektionerne og foreningerne, og med input fra et gruppearbejde på repræsentantskabsmødet i år vil den endelige rapport være færdig til behandling på kongressen i 2017.

LÆS MERE: Baggrundsorientering – en redegørelse for arbejdsgruppens arbejde indtil nu

Hovedbestyrelsesmedlem og formand for arbejdsgruppen Peter Ølgaard understregede, at Uddannelsesforbundet generelt er blevet styrket af en balanceret indsats.

- Efter fusionen er vi blevet meget mere synlige i medierne i forhold til andre organisationer og folketingspolitikerne, end de tre gamle forbund var tilsammen. Vi er også lokalt blevet mere synlige: Vi indgår i flere lokale samarbejder med andre organisationer, end vi gjorde før fusionen, sagde han på repræsentantskabsmødet.

LÆS MERE: Afrapportering fra arbejdsgruppen