De lokale tillidsfolk er under stærkt pres på mange skoler, fordi det med lov 409 blev muligt for skolelederne at undlade at indgå lokale aftaler om eksempelvis arbejdstid. Derfor fortjener de lokale TR’ere stor opbakning, understregede næstformand Børge Pedersen i sin mundtlige orientering på årets repræsentantskabsmøde.

- Arbejdsgivernes kampagne har gjort det til en stor og vanskelig udfordring at være tillidsrepræsentant på vores områder. Heldigvis vælger nogle ledelser at se bort fra kampagnen mod at indgå lokale aftaler og fortsætter det gode samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Men vi må desværre konstatere, at det for mange af vores tillidsrepræsentanter er vanskeligt at få etableret et godt rum for drøftelse og forhandlinger med skolernes ledelser om gode rammer for lærerarbejdet i hverdagen, sagde han til de cirka 75 delegerede.

Den lokale tillidsrepræsentant har stadig ret til at lave aftale om lokalløn, mindede Børge Pedersen om, men samarbejdet på de enkelte skoler burde række videre end det, så de mest optimale rammer for lærernes arbejde kan sikres. Derfor skal tillidsrepræsentanterne have al den opbakning fra Uddannelsesforbundet, som de har brug for.

- Vi skal slås for, at der reelt er den nødvendige tid til arbejdet. Vi skal bakke op med uddannelse, netværk, sparring og med bistand fra sekretariatets side. Vi skal stå vagt om de tillidsrepræsentanter, som behandles usagligt af deres ledelser. Og næsten vigtigst af alt: Vi skal gøre alt for at tale værdien af tillidsrepræsentantarbejdet op. Uden tillidsrepræsentanternes daglige arbejde risikerer vi, at der åbnes en hovedvej til individualisering og del og hersk på vores arbejdspladser. Jeg er sikker på, at medlemmerne ikke ønsker den udvikling, sagde han i sin orientering.

Men opbakningen til den enkelte tillidsrepræsentant skal også komme fra medlemmerne på de enkelte arbejdspladser, slog Børge Pedersen fast.

- De skal bakke op, når det går godt. Og særligt, når det er svært. Et stærkt lokalt fællesskab, som bakker op på tillidsrepræsentanternes arbejde for ordentlige vilkår, kan man ikke som ledelse komme udenom, lød det på talerstolen.

Efter næstformandens mundtlige orientering vedtog repræsentantskabet en resolution med støtte til de lokale tillidsrepræsentanter – og en kraftig opfordring til arbejdsgiverne til at tage ansvar og leve op til deres del af aftalen ved eksempelvis at indgå dialog omkring udformningen af opgaveoversigter til lærerne.

LÆS HELE RESOLUTIONEN HER: Nu må arbejdsgiverne tage ansvar