Vi skal ikke spare på velfærden for at give skattelettelser. Det er hovedbudskabet i den resolution, der i dag blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Uddannelsesforbundet, hvor knap 80 delegerede fra alle medlemsgrupper var mødt frem.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag skal væk, for det betyder årlige besparelser på 1 procent i kommunerne og to procent på alle uddannelsesinstitutioner, hvilket fører til ringere kvalitet i undervisning, integration og beskæftigelsesindsats, som er den kerneydelser Uddannelsesforbundets medlemmer leverer.

- Vi vender os stærkt mod såvel 11 tankesættet bag ordningen som mod de besparelser, der konkret også vil ramme vores områder i 12 stat og kommuner. Mulighederne for at levere god undervisning, integration og 13 beskæftigelsesindsats er forringet gennem de seneste år. Økonomien er blevet dårligere, mens 14 krav og forventninger fra Christiansborg bare er fortsat med øget styrke. En fortsættelse af 15 omprioriteringsbidraget vil presse kvaliteten af de offentligt ansattes arbejde i nedadgående 16 retning, står der i den vedtagne resolution.

LÆS HELE RESOLUTIONEN: Væk med omprioriteringsbidraget