KUU’en er helt ny. Der har kun været to optag til de i alt 2.500 årlige pladser til unge mellem 20-25 år – fordelt med et bestemt antal pladser på de 20 områder i landet. Det vil sige, at i alt 1.250 unge kan få en KUU-plads ved optag i september og atter 1.250 unge igen i januar.

Evaluering af KUU

Center for Ungdomsforskning og Epinion skal evaluere den nye uddannelse løbende, ligesom regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på nye og bedre veje til ungdomsuddannelserne.

De tal, vi har samlet ind, viser, at optaget har været større ved det andet optag i januar: Mens der i september blev optaget 883 unge, blev 924 unge optaget her i januar. Det vil sige, at 1.807 pladser af i alt 2.500 mulige er besatte. Men der er store udsving i optaget: Mens pladserne er fyldt op i nogle områder, har andre stadig ledige pladser. Tendensen fra det første optag, hvor det især var de større byer, der havde problemer med optaget, er dog ikke mere så entydig: I Aarhus er man bl.a. lykkes med at vende udviklingen ved en massiv opsøgende indsats hos de unge og UU-vejlederne, der skal visitere til KUU’en.

Frafaldet er også en relativ stor succes: Cirka 244 unge er faldet fra i forhold til det første optag. Det vil sige et frafald på 27,6 procent. Men tallet skal dels ses i forhold til, at KUU’en var – og er – et helt nyt, anderledes og relativt ukendt tilbud med en noget uklar målgruppe-beskrivelse, og dels, at den henvender sig til en målgruppe, der generelt er svære at holde fast i uddannelsessystemet. Vores tal viser også, at mere end en tredjedel – 32,7 procent – af frafaldet er positivt. Dvs. at de unge er faldet fra, fordi de enten er gået til en anden uddannelse eller er kommet i arbejde.

Læs mere om KUU’en i Uddannelsesbladet nr. 3 s 38-41