Hvordan er kvaliteten af undervisningen og arbejdsmiljøet efter arbejdstidsreglerne, der blev indført sidste år? Det spørgsmål skal lokale tillidsrepræsentanter og ledere på kommunale ungdomsskoler og sprogcentre være med til at svare på, når KL og Lærernes Centralorganisation (LC) inviterer til seks dialogmøder over alt i landet i efteråret.

Dialogmøderne er resultat af en ny aftale mellem de to parter, der også blev enige om, at der skulle laves et såkaldt desk study, der skal indsamle al eksisterende viden fra allerede gennemførte undersøgelser af anvendelsen af arbejdstidsreglerne.

Både ledere i de kommunale forvaltninger samt skolelederne inviteres til dialogmøderne foruden tillidsrepræsentanter fra Uddannelsesforbundet og andre lærerorganisationer. Formålet med dialogmøderne er at samle lokale erfaringer og inspiration fra både ledere og lærere, der er omfattet af reglerne, og bruge deres viden og erfaring til at vurdere i hvilken grad, at reglerne bidrager til at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø.

På møderne lægges op til åbne drøftelser mellem deltagerne med fokus på gensidig erfaringsudveksling, refleksion over egne og andres erfaringer samt videndeling om indholdet og temaerne fra det politiske papir om arbejdstid.

Dialogmøderne finder sted i november måned.