Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er en hovedpine på flere erhvervsskoler og VUC’er, og for at vende den udvikling tilbyder Uddannelsesforbundet nu i samarbejde med GL, at medarbejdere og ledelser på skolerne gratis kan deltage i Projekt Professionel Kapital. Med projektet får lærerne et samarbejdsværktøj stillet til rådighed, der udover at erstatte de ofte mangelfulde arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser også inkluderer en række opfølgningsseminarer, hvor konkrete tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen præsenteres.

Projektet, der er udviklet af GL, har allerede kørt i et år med gode resultater på en omkring 80 gymnasier og VUC’er, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer også er ansat. På Kolding HF & VUC har alle lærere på både avu, fvu og hf deltaget i undersøgelsen, da projektet begyndte sidste år. Og der er kommet helt konkrete resultater ud af det.- Det er vores erfaring, at dialog løser mange af problemerne med det psykiske arbejdsmiljø, og kortlægningen af Professionel Kapital har givet os indsigt i nogle problemstillinger, som vi har kunnet fokusere på, siger rektor Verner Rylander-Hansen.

Sådan gør du

Medarbejderne, tillidsrepræsentanter og ledere skal alle være enige om at deltage i projektet. Kontakt din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du ønsker, din skole skal være med.
Tilmelding inden 1. september 2016

Kortlægningen på Kolding HF og VUC viste eksempelvis, at mange af lærerne havde problemer med balancen mellem arbejde og privatliv og derfor oplevede problemer med at sove. Skolens arbejdsmiljøudvalg arrangerede derfor et stort seminar om søvn for alle ansatte med en søvnekspert og mulighed for individuelle søvnforløb. Det meldte 15-20 lærere sig til, og efter sommerferien følges indsatsen op.

- På den måde får vi italesat problemerne med arbejdsmiljøet, og samtidig får man redskaber, man kan bruge som gruppe eller individuelt, fortæller rektoren om arbejdet.

- Projekt Professionel Kapital er ikke perfekt, og der mangler undersøgelse af den fysiske del og muligheden for at tilføje egne spørgsmål. Men vores tidligere system var heller ikke perfekt. Man bliver klogere på en lang række ting, og det er ikke farligt at deltage, så jeg kan bestemt anbefale det, siger han og understreger, at anbefalingen kommer fra ham som rektor og ikke som formand for VUC-lederne.

Arbejdsmiljøet bliver ikke bedre
Den håndholdte indsats for at forbedre søvnen for lærerne har haft en positiv effekt for nogle af lærerne, lyder det fra tillidsrepræsentant for Uddannelsesforbundets lærere på skolen, Kjeld Søndergård. Han mener, at Professionel Kapital er et anvendeligt redskab, der har mere fokus på psykisk arbejdsmiljø end de gængse trivselsundersøgelser. Det har blandt andet ført til, at forebyggelse er kommet på dagsordenen og ind i arbejdspladsens nye sygefraværspolitik.

- Arbejdsmiljøet bliver et stort tema i fremtiden, som vi er nødt til at have mere fokus på. Nogle af kursisterne har en grænseoverskridende adfærd, og det går i nogle tilfælde ud over lærerne, forklarer tillidsrepræsentanten.

Professionel Kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

Social Kapital defineres ud fra tre forhold:

  • Det er en egenskab for hele arbejdspladsen
  • Det er et begreb, der sætter fokus på kerneopgaven og den daglige drift.
  • Det baserer sig på værdierne tillid, samarbejdsevne og retfærdighed i forhold til kerneopgaven.

Human Kapital dækker over personlig viden, færdigheder og kompetencer.

Beslutningskapital er et begreb, der dækker medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplicerede situationer.

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning.

Kilde: GL

Projektet er et samarbejdsværktøj, der er udviklet af GL i samarbejde med arbejdsmiljøekspert og tidligere professor Tage Søndergaard Kristensen. Værktøjet kan bruges til at undersøge medarbejdernes trivsel.

Alle ansatte besvarer et spørgeskema med 50 spørgsmål udviklet særligt til uddannelsesinstitutionerne. Herefter vil et konsulentbureau fremlægge kortlægningens resultater, hvorefter ledelse og medarbejdere på opfølgningsseminarer udvælger, hvilke dele af arbejdsmiljøet de vil arbejde særligt med.

Det første år er deltagelsen gratis, og afdækningens samlede resultater forbliver anonyme. Den enkelte uddannelsesinstitution kender derfor kun sin egen placering i afdækningen. 

Professionel Kapital - din skole kan også være med

Uddannelsesforbundet arbejder aktivt for at forbedre arbejdsmiljøet på medlemmernes arbejdspladser. Derfor tilbyder forbundet nu alle ansatte på VUC’er og erhvervsskoler gratis at deltage i Projekt Professionel Kapital.