Der er behov for et helt nyt tilbud til unge på erhvervsuddannelserne, som kommer direkte fra 9. og 10. klasse, mener Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan. Derfor foreslår hun nu at udvikle et nyt tilbud, som skal være en videreudvikling af de allerede eksisterende skolehjem, hvor elever med mere end fem kvarters transporttid har mulighed for at bo, mens de går på en erhvervsuddannelse. Det nye eud24/7 skal dog være langt mere end et boligtilbud, lyder det i forbundets forslag.
- Vi skal trække på erfaringerne fra efterskolerne, hvor der er udviklet en pædagogik, som i høj grad lykkes med at skabe fællesskab omkring både sociale og faglige aktiviteter. Erhvervsuddannelserne består af korte opdelte forløb, hvor det kan være svært for mange unge at danne relationer, og mange oplever ikke at være del af et attraktivt ungdomsmiljø, siger Hanne Pontoppidan og tilføjer:

- Det vil vi gerne kunne tilbyde unge på erhvervsuddannelserne. For undersøgelser viser, det er netop følelsen af at høre til og forventningen om at være en del af et fællesskab, som er vigtigt, når unge vælger ungdomsuddannelse.

Nærhed og specialisering går op i en højere enhed

Helt konkret er eud24/7 altså et helt nyt tilbud, hvor eleverne tager en erhvervsuddannelse og bor på et efterskolelignende skolehjem med sociale og faglige aktiviteter. Eud24/7 er også et svar på erhvervsuddannelserne evige konflikt: at erhvervsuddannelserne skal ligge i nærheden af de unge, men samtidig være i så tilpas store enheder, at det er muligt at udbyde mange fag på et højt specialiseret niveau. Her vil de unge fysisk flytte tæt på de institutioner, der skal uddanne den specialiserede faglærte arbejdskraft, som samfundet har brug for.
Ambitionen med forslaget er, at erhvervsuddannelserne skal være det attraktive førstevalg for flere unge. Eleverne på en erhvervsskole skal med forslaget have mulighed for at bo på eud24/7, hvor lærere eller pædagoger kan skabe rammerne for, at eleverne udvikler stærke sociale relationer og indgå i et fællesskab med ansvar for eksempelvis rengøring og madlavning. På eud24/7 sætter lærere samtidig gang i faglige fritidsaktiviteter, der styrker elevernes erhvervsfaglige identitet, som er en vigtig motivationsfaktor for mange unge på erhvervsuddannelserne.

- Vores nye forslag støtter op om eud-reformens intentioner om attraktive erhvervsuddannelser. Men jeg mener også, der er behov for nytænkning, når vi i fremtiden skal sikre, at færre falder fra sin uddannelse, og flere vælger rigtigt første gang. Og her er et erhvervsskolehjem et forslag til, hvordan nogle af vores udfordringer i ungdomsuddannelserne kan imødekommes, siger Hanne Pontoppidan.

Finansieringen af tilbuddet vil dels bestå af de besparelser, man vil opnå, når frafaldet kan begrænses, og andelen af unge, der tager to ungdomsuddannelser mindskes. I dag dobbeltuddanner 16 % af en ungdomsårgang sig. Samtidig vil oprettelsen af fagligt og pædagogiske velfunderede skolehjem tilknyttet erhvervsskolerne være en målrettet investering i at realisere erhvervsskolereformens fire klare mål: tiltrække flere elever direkte fra 9. og 10. klasse, øge gennemførslen og elevtrivslen og samtidig sikre, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.​