Hvordan står det til med tillid og samarbejde, viden, færdigheder og kompetencer og muligheden for at træffe professionelle valg i lærerarbejdet på din arbejdsplads? Alle disse forhold er afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø ifølge ekspert i arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen, som samlet bruger betegnelsen ’professionel kapital’ om de tre.

LÆS MERE: Hvad er professionel kapital?

Nu bliver det snart muligt for Uddannelsesforbundets medlemmer på erhvervsskoler og VUC’er at deltage i kortlægningen af professionel kapital og dermed arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

SE VIDEO: Professionel kapital forklaret af Tage Søndergaard Kristensen

Hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet har netop sagt ja til et samarbejde med GL – Gymnasieskolernes Lærerforening – om at deltage i et storstilet projekt ledet af den anerkendte arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen, der gennem spørgeskemaer skal undersøge arbejdsmiljøet på de skoler, hvor ledelsen takker ja. En del af projektet er også opfølgningsseminarer på arbejdspladserne, hvor kortlægningens resultater skal bearbejdes og konkrete initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø sættes i søen.

En del af Uddannelsesforbundets lærere har allerede deltaget i arbejdet med professionel kapital, fordi de arbejder på skoler sammen med GL-medlemmer. Og her har resultaterne været gode, fortæller næstformand Børge Pedersen.

Han mener, at arbejdet med professionel kapital kan være et godt redskab til at arbejde for forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø, som er under pres på mange skoler ifølge flere undersøgelser fra Uddannelsesforbundet.

- Vi har brug for værktøjer, der bliver taget alvorligt, og projektet er klart og tydeligt defineret og giver valide resultater. Dermed bliver det et godt lokalt redskab i arbejdet for høj trivsel og et godt arbejdsmiljø på skolerne. Den udvikling vil Uddannelsesforbundet godt støtte op om, siger Børge Pedersen.

Uddannelsesforbundet vil nu sammen med Tage Søndergaard Kristensen udarbejde et supplerende materiale til EUD og VUC områderne.

Arbejdet med kortlægningen af professionel kapital starter snarest og rulles ud til interesserede skoler i løbet af 2016.