Arbejdsmiljøet og det psykiske arbejdsmiljø især er presset på mange skoler landet over, og derfor iværksætter Uddannelsesforbundet derfor fire nye initiativer, som skal forbedre arbejdsmiljøet ved især at fokusere på at styrke arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

Det er resultatet af et længerevarende arbejde med HB-medlem Anna Konstantelos Birke i spidsen for at afdække, hvordan man konkret kan forbedre lærernes arbejdsmiljø, og hvad der skal til for, at arbejdsmiljørepræsentantens bedre kan udfylde sin rolle. Kortlægningen viste, at der er stor forskel på, hvilke muligheder arbejdsmiljørepræsentanterne har på henholdsvis store og små skoler.

- På nogle skoler er arbejdsmiljørepræsentanten meget alene i verden og har ikke det tætte samspil, som fx mange tillidsrepræsentanter har med både konsulenterne i forbundet og ledelsen på skolerne. Og især på de små skoler er der måske ikke en struktur for arbejdet med arbejdsmiljøet, og ledelsen kender måske ikke lovgivningen på området, siger Anna Konstantelos Birke og peger eksempelvis på, at mange arbejdsmiljørepræsentanter på mindre skoler ikke får de 1,5 dages efteruddannelse, som de ifølge loven har ret til.

Fordi vilkårene og mulighederne er så forskellige for arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne, har hovedbestyrelsen derfor besluttet at sætte forskellige tiltag i søen målrettet de forskellige typer af institutioner. Mens der er andre tiltag rettet mod de store VUC'er og erhvervsskoler i støbeskeen, så er nedenstående fire tiltag rettet især mod arbejdsmiljørepræsentanter på mindre skoler som eksempelvis sprogcentre, ungdomsskoler, produktionsskoler og oplysningsforbund og vil blive rullet ud i løbet af 2016.

De fire initiativer er:

Fyraftensmøder

Tre regionale fyraftensmøder for arbejdsmiljørepræsentanter især med fokus på, hvordan arbejdsmiljørepræsentanten kan udfylde sin rolle, og hvilke redskaber man kan bruge.

Efteruddannelse

Mange arbejdsmiljørepræsentanter får ikke den 1,5 dages efteruddannelse, som de ifølge loven har ret til. Derfor vil Uddannelsesforbundet nu tilbyde efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

Støtte Branchearbejdsmiljørådet og samarbejde om konferencer

Konference i april i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet, som er gratis for arbejdsmiljørepræsentanter.

Styrket sekretariatsservice for arbejdsmiljørepræsentanterne

Herunder et elektronisk opslagsværk for arbejdsmiljørepræsentanter.