Det er ikke godt nok, at mange lærere ikke har fået en opgaveoversigt før skoleåret startede, som ellers var en del af det værn mod grænseløst arbejde, som politikerne opstillede med de nye arbejdstidsregler for lærerne i  2013.

Sådan lyder det fra Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd om, at mange lærere mangler opgaveoversigter, som en undersøgelse fra Uddannelsesforbundet har dokumenteret.

- Det er ikke tilfredsstillende, når Uddannelsesforbundets undersøgelse peger på, at der er nogle lærere på blandt andet eud, VUC, AMU eller ungdomsskoler ikke får de lovpligtige opgaveoversigter. Og jeg vil derfor bede ministeriet tage problemstillingen op med de relevante foreninger med henblik på at være endnu mere tydelig over for institutionerne om, hvad de er forpligtet til, sagde ministeren til samrådet.

Ellen Trane Nørby slog fast, at opgaveoversigterne skal udvikles på baggrund af dialog og et godt samarbejde mellem lærerne og lederne, og hun vil gerne være med til at understøtte, at man i skolekredse bevæger sig væk fra det til tider højspændte konfliktniveau efter lockouten i 2013.

- Opgaveoversigten er et værktøj for både leder og lærer til at danne sig godt overblik, fordi det forudsætter en dialog. Et godt overblik afstemt efter lærernes kvalifikationer og erfaringer er med til at sikre kvalitet i undervisningen. Opgaveoversigterne kan derfor have positiv indflydelse på undervisningens kvalitet og lærernes arbejde og trivsel, lød det fra ministeren.

Tydelige forpligtelser

I Uddannelsesforbundets undersøgelse svarer 39% af tillidsrepræsentanterne, at lærerne ikke har fået opgaveoversigten i tide, og efter omtalt i pressen blev den ansvarlige minister indkaldt i samråd i Folketinget.

- Det skal gøres klart og tydeligt, hvad der ligger af forpligtelser, sagde Ellen Trane Nørby med henvisning til ledernes rolle.

- Det er en helt ny måde at arbejde på for mange, og man skal have lov til at finde en god lokal måde at samarbejde på lærer og ledelse imellem, og der er ikke én rigtig måde at gøre det på. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal leve op til loven og lave de lovpligtige opgaveoversigter, slog ministeren fast.

Positiv melding

Den klare melding fra ministeren bliver modtaget godt i Uddannelsesforbundet af formand Hanne Pontoppidan:

- Det er positivt, at ministeren tager problemet alvorligt og vil gå videre med det og sikre, at loven overholdes. Jeg noterer mig, at både ministeren og de ansvarlige politikere anerkender, at det er vigtigt, at lærerne får en opgaveoversigt, siger hun.

Ministeren lagde også vægt på, at opgaveoversigten er et dialogredskab, og det bifalder Hanne Pontoppidan.

- Det glæder mig, at der bliver lagt vægt på dialogen omkring opgaveoversigten, sådan at den konkrete oversigt afspejler både forventninger, men også adresserer lærernes reelle virkelighed. Jeg er helt enig med ministeren, når hun understreger, at opgaveoversigterne kan have positiv indflydelse på undervisningens kvalitet og lærernes arbejde og trivsel, siger hun og fortsætter:

- Min opfordring er, at man nu på alle skoler får lavet gode og meningsfulde opgaveoversigter, som opfylder loven og dens hensigt.