Forhandlingerne om en overenskomst for sproglærere i virksomheden A2B er igen brudt sammen.  Derfor har Lærernes Centralorganisation(LC) på vegne af Uddannelsesforbundet sendt blokadevarsel til Dansk Erhverv, som repræsenterer A2B, der er en del af virksomheden AS3.

Det betyder, at medlemmerne af Uddannelsesforbundet og de øvrige lærerorganisationer i LC, som er Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening, ikke må søge job hos A2B fra 1. januar 2017. Det gælder både opslåede stillinger og uopfordrede ansøgninger.

Flere forsøg på at indgå overenskomst

Kommunerne har pligt til at tilbyde danskuddannelse til voksne indvandrere og flygtninge, som de enten selv står for eller køber af private eller selvejende virksomheder. A2B har i dag aftaler om at drive dele eller hele danskuddannelsen i ni kommuner. I flere år har der været forsøg på at indgå overenskomst med A2B for sproglærerne, så de får samme løn- og arbejdsvilkår som sproglærerne på kommunalejede, selvejende eller andre private sprogcentre.

A2B valgte i 2013 at indgå overenskomst med HK for de ansatte sproglærere som hos A2B kaldes sprogkonsulenter.  Uanset titel har sproglærerne hos A2B derved fået ringere vilkår end dem, som gælder for medlemmerne af Uddannelsesforbundet på andre sprogcentre.

Blokadevarslet har ingen betydning for de medlemmer af Uddannelsesforbundet, som allerede arbejder hos A2B. De arbejder videre som normalt.

Medlemmer, der tager job i A2B efter den 1. januar 2017, risikerer at blive ekskluderet af organisationen.