CFU, som er samtlige statslige organisationers forhandlingsorganisation, havde den 20. december møde med den nye innovationsminister Sophie Løhde. Sophie Løhde har ministeransvar for Moderniseringsstyrelsen, som er statens arbejdsgiverrepræsentant. Moderniseringsstyrelsen er den øverste arbejdsgiver for Uddannelsesforbundets medlemmer på erhvervsskoler, VUC og produktionsskoler. Mødet var et krisemøde om en række eksempler på, hvordan statens arbejdsgiveradfærd ikke er samarbejdsorienteret.

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan håber, at den nye minister vil ændre kursen fremover for statens adfærd som arbejdsgiver.

- I en tid med ambitiøse reformer og meget store omstillinger på statens arbejdspladser er der i den grad brug for en tidssvarende arbejdsgiveradfærd, der inddrager medarbejderne og deres faglige organisationer. Efter nogle meget uheldige episoder er der behov for, at ministeren melder klart ud og samtidig også respekterer forhandlingssystemet og medarbejdernes faglige organisationer. Det er vejen til det helt nødvendige samarbejde på de statslige arbejdspladser, siger Hanne Pontoppidan.

Moderniseringsstyrelsen har på det seneste været medvirkende til at:

  • begrænse adgangen for tillidsrepræsentanter og faglige organisationer til informationer i forbindelse med lønforhandlinger og afsked  
  • konsekvent anlægge en ”strammerkurs”, når aftaler og jura skal tolkes
  • afholde kursus omkring ”Low performeres”, hvor 10 procent af de ansatte fremstilles som dovne

Den form for adfærd har en del af Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter oplevet direkte. Det har andre statsansatte også, så derfor har CFU sendt et åbent brev til innovationsministeren i forlængelse af, at samarbejdet blev afbrudt.