Den europæiske sammenslutning af lærerfagforeningen, European Trade Union Committee for Education (ETUCE), afholdt d. 5-8. december Conference2016 (svarende til kongres) i Beograd, hvor blandt andet Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan deltog.

Konferencen satte fokus på de globale udfordringer for uddannelsessektoren. Med afsæt i krisens konsekvenser som budgetudfordringer, ungdomsarbejdsløshed, debatten om ”skills mismatch”, udfordringen fra ekstremisme og flygtningepres mv., blev behovet for stærke lærerfagforeninger understreget. Lærerfagforeningerne skal aktivt deltage i den sociale dialog, både nationalt og internationalt, og øge indsatsen for at fremme lighed i uddannelsessystemet. Samtidigt fremhævedes lærernes rolle som professionelle, der både skal kunne fremme de basale faglige færdigheder og samtidigt understøtte udvikling af demokratiske værdier og forståelse for multikulturelle samfund. Endeligt er det betonet, at uddannelse ikke skulle gøres til en handelsvare, og at det er en offentlig forpligtelse, at sikre fri kvalitetsuddannelse til alle børn, unge og voksne.

Det blev fremlagt et Arbejdsprogram for 2017-20, som blev enstemmigt vedtaget. Programmet indeholder aktiviteter mod krisen, privatisering og erhvervslivets indflydelse samt mod handel med uddannelsesydelser. Herudover tilsagn om at arbejde for kvalitet i grunduddannelserne og aktivt medvirke som social partner i EU’s 2020 arbejde. Der kommer desuden særligt fokus på førskolen, på erhvervsuddannelser, skoleledelse, og forskning og videregående uddannelse. ETUCE vil også fortsat indgå i arbejdet med it i undervisningen og relevant brug af fjernundervisning. Herudover er der i programmet aktiviteter vedr. lærernes grunduddannelse og efteruddannelse, lærernes arbejdsvilkår, sikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig er der aktiviteter, som knytter sig solidaritetsarbejde og indsats for menneske- og faglige rettigheder samt den sociale dialog.

Der blev vedtaget et selvstændigt politikpapir om lærernes brug af it i undervisningen. Papiret forholder sig til den ændrede lærerrolle, og til de udfordringer, der er med snigende privatisering på området. Det understreges, at lærerne skal have den nødvendige efteruddannelse. Det omhandler også spørgsmålet om balancen mellem at gøre undervisningsmateriale tilgængeligt for lærerne, og samtidig respektere lærernes egne copyright rettigheder. Det understreger lærernes metodefrihed, og at brug af it alene skal være et supplement til andre arbejdsmetoder.

Der blev desuden vedtaget en række resolutioner om bl.a.:

  • Styrkelse af de europæiske lærerfagforeninger, som nøglen til at fremme kvalitetsuddannelse. Der indarbejdedes bl.a. et ændringsforslaget fra de danske lærerfagforeninger om at tilføje en paragraf:
  • Actively support that the role of education is not only about supplying skilled labour but, even more so, about promoting active citizenship and common democratic values such as freedom, tolerance and non-discrimination”
  • Flygtningesituationen i Europa, med understregning af at uddannelse er et kerneelement til at fremme integration og inklusion
  • Mod privatisering og kommercialisering af uddannelse
  • Solidaritet med undervisere i Tyrkiet, der kritiserede overgrebene på lærernes demokratiske frihedsrettigheder oven på kupforsøget, hvor titusinder offentligt ansatte og intellektuelle har mistet deres job, og der lukkes for adgang til internettet. Tusinder er blevet arresteret og internationale konventioner overtrædes. De europæiske regeringer reagerer ikke særligt markant. Det blev i flere indlæg understreget at solidariteten også omfattede støtte til de kurdiske lærere og det kurdiske mindretals rettigheder. Den tyske lærerorganisation GEW fortalte, at generalsekretæren i den tyrkiske lærerforening, nu var asylansøger i Tyskland efter at hun blev dømt 20 års fængsel i Tyrkiet for ulovlig politisk aktivitet.

Derudover blev der afholdt valg til de forskellige politiske poster. Der kun var en kandidat til formandsposten, hvorfor Christine Blower, fra den britiske National Union of Teachers, blev genvalgt. Der var 7 kandidater til de 6 vicepræsidentposter, bl.a. Dorthe Lange, næstformand i dlf, der blev valgt, og som vicepræsident er medlem af ETUCE’s forretningsudvalg. Endeligt skal det nævnes, at Martin Rømer (tidligere formand for dlf og FTF) med udgangen af 2016 takker af som European Director (generalsekretær), han afløses af Susan Flocken, der hidtil af været ansat i ETUCE’s sekretariat.

Uddannelsesforbundet var repræsenteret ved Hanne Pontoppidan og Frank Jørgensen fra sekretariatet.