De kom fra Grindsted, Skanderborg, Hørning, København, Roskilde - fra 39 skoler i hele landet - de omkring 5.000 produktionsskoleelever og -lærere, der i dag mødte op på Christiansborgs Slotsplads for at lade politikerne vide, at de siger Nej Tak til lønnedgang. Bag murene skulle politikerne i dag førstebehandle det lovforslag, der vil betyde en kraftig økonomisk beskæring af unge produktionsskoleelevers løn. De skal fremover have samme SU-niveau som andre unge, hvis forslaget går igennem, men det er en helt forfejlet logik, sagde blandt andet formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan i sin tale til de unge: 

- I indgår i et arbejdsfællesskab om at producere et produkt - meget ofte endda et, der bliver solgt. Det er dét, man kalder arbejde, og det skal man have løn for. 

Ændres de unges løn til en SU-ydelse, vil det betyde en dårligere økonomi for den enkelte elev. 'Så må de låne', lyder det politiske svar, "men vis mig den bank, der vil det i dag", svarede Hanne Pontoppidan.

Foto: Per Ullner Nielsen

Flere demostrationer

Demonstrationen var den anden i rækken. Dagen inden - den 30. november - arrangerede produktionskoleelever fra København en demo gennem byens gader.
"Vi arbejder for vores løn - gør du?"
... Sådan lød budskabet, fra optoget, da de protesterede mod de planlagte nedskæringer af deres skoleydelse. Det hedder produktionsskoler, fordi eleverne producerer, og de vil ikke acceptere en lønnedgang. Så selv om det var koldt og blæsende, var de mødt talstærkt op for blandt andre at høre Hanne Pontoppidan og folketingsmedlem for S og formand for PSF, Lennart Damsbo-Andersen give deres støtte.