I årevis har politikerne advaret mod fremtidens mangel på faglært arbejdskraft indenfor især bygge- og anlæg og metal, men samtidig har regeringen faktisk brugt færre penge på de tekniske erhvervsuddannelser end de gjorde for syv år siden, viser nye beregninger, som Undervisningsministeriet selv har foretaget i et svar til folketinget. Den samme tendens gør sig gældende på årets forslag til finanslov. 

Mens der i 2008 blev brugt 108.400 kroner per elev i de såkaldte taxametertilskud på de tekniske erhvervsuddannelser, var taxametrene skrumpet til 107.000 kroner per elev syv år senere.

Dermed blev der altså sidste år brugt 1.400 kroner mindre per elev på en teknisk erhvervsuddannelse, end der gjorde i 2008, selvom regeringen med den nye erhvervsskolereform fra 2014 samtidig har stillet krav om eksempelvis flere undervisningstimer per elev.

- Det er ærligt talt ikke nogen særlig god måde at føre sine politiske ambitioner om flere faglærte ud i livet på. Når vi tydeligvis står med en akut mangel på mennesker med en teknisk erhvervsuddannelse om få år, så virker det faktisk dumt, at der er færre kroner per elev end tidligere, lyder reaktionen fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

*Tekniske uddannelser dækker over eksempelvis uddannelser som metalsmed, elektriker, industrioperatør, murer, tømrer osv.

*I 2020 vil der mangle næsten 40.000 faglærte og i 2025 mere end 70.000 faglærte personer ifølge AE. I forudsigelserne er det Især inden for jern og metal og i bygge- og anlægsbranchen, at der kommer til at mangle hænder.

*Taxameter er politisk fastsatte takster, der bl.a. fordeles ud fra hvor stor aktiviteten – altså elevantallet – er.

- Regeringen og arbejdsmarkedets parter er netop blevet enige om en ambitiøs trepartsaftale om flere praktikpladser, som skal være medvirkende til at gøre erhvervsuddannelserne attraktive, men når regeringen så samtidig fremlægger en finanslov, der sparer yderligere på erhvervsuddannelserne, så klinger det hult, siger hun.

Med dagens forslag til finanslov for næste år kan erhvervsuddannelserne se frem til yderligere besparelser, når omprioriteringsbidraget på 4% bliver rullet ud.

- Økonomien er i forvejen spændt til bristepunktet på erhvervsuddannelserne, og nu har vi sort på hvidt, at de tekniske erhvervsuddannelser får færre penge per elev, end de gjorde tidligere. Det er åbenlyst, at man ikke får den kvalitet i undervisningen, som der er behov for, når regeringen udhuler skolernes økonomi med den ene hånd og stiller krav om flere undervisningstimer med den anden, siger Hanne Pontoppidan.

Udviklingen i taxametertilskuddene på de tekniske uddannelser fra 2008-2015

 (kroner i 2016-priser)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tekniske uddannelser

108.400

110.600

110.900

105.800

106.800

107.100

106.400

107.000

Kilde: Undervisningsministeriet