-  Statsministeren siger, at udsatte unge, står hans hjerte nær. Derfor giver det ikke mening, at lægge op til at skære i ydelsen til elever på produktionsskoler og i stedet give dem SU. Sådan en besparelse vil ramme en i forvejen udsat gruppe så hårdt - og så vil den ikke indbringe ret mange penge til statskassen, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan. 

Lars Løkke Rasmussen har selv nedsat et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, der netop skal se på, hvordan der kan skabes bedre veje til uddannelse for de unge, som ikke kan gå den gængse vej. Planen er, at udvalget skal fremlægge et forslag sidst på året.

-  Hvorfor afventer statsministeren ikke sin egen ekspertgruppes forslag, før han skrider til handling? Det her, vil reelt betyde, at det bliver betydeligt sværere at motivere især de under 18 år, men også de ældre unge til at starte på og møde op hver dag det sted, der reelt kunne bringe dem tilbage i uddannelse. Dermed vil det også betyde flere unge på kontanthjælp og færre med en ungdomsuddannelse på den lange bane. Det er da det modsatte af, hvad vi alle ønsker - og spild af de unges liv. Det er er en ren ommer. Jeg håber virkelig, det her ryger hurtigt af bordet igen, siger Hanne Pontoppidan.

Også pædagogisk tilbageslag

Ændres deres løn til ydelse, vil det være et økonomisk tilbageslag for den enkelte elev. Og det vil være et pædagogisk tilbageslag for lærerne, der netop bruger produktionsskoleydelsen som et af de pædagogiske virkemidler, når eleverne skal lære normerne på arbejdsmarkedet og tage dem til sig.

I dag er produktionsskoleydelsen:
- for udeboende elever på 18 år eller ældre er kr.1651,- pr. uge.
- hjemmeboende elever på 18 år eller ældre er kr. 890,- pr. uge.
- produktionsskoleydelsen for elever under 18 år er kr. 690,- pr. uge
Hvis der skæres yderligt i SU’en, som regeringen lægger op til, bliver gruppen af unge ramt endnu hårdere.