Allerede fra 2025 vil det først være muligt at gå på pension et halvt år senere – altså når man fylder 67,5 år – hvis regeringen får flertal bag sin netop fremlagte 2025-plan. På samme måde rykkes efterlønsalderen også et halvt år frem – fra 63 til 63,5 år.

Men det vil få store konsekvenser for seniorerne, for citronen er allerede presset til det yderste, lyder kommentaren fra formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

- Vores medlemmer er i forvejen er ved at bukke under arbejdspresset. Det kan vi se i stigning i sygefravær på mange af vores arbejdspladser, og jeg har svært ved at se, at de skal kunne holde til endnu et halvt år på arbejdsmarkedet bare fordi, at Lars Løkke skriver det i en plan, siger hun.

- Et hæve tilbagetrækningsalderen med den ene hånd for at give skattelettelser med den anden hånd giver i min bog ikke mening, slår formanden fast.

Samtidig er det for mange lærere svært at få ordentlige senior-aftaler, sådan at de sidste år på arbejdsmarkedet kan foregå under nogle vilkår, som de kan holde til.

- Så længe arbejdsgiverne er tilbageholdende med at indgå senioraftaler og ikke anerkender det som en rettighed at gå ned i tid, er det helt forrykt at forestille sig, at de ældre medarbejdere skal kunne blive endnu længere tid på arbejdsmarkedet, siger Hanne Pontoppidan.

- Det er helt rigtigt, når Løkke siger, at de ældre bliver ældre – og også hurtigere end vi troede – men det her udspil vil i hvert fald give mange lærere grå hår i hovedet med det samme, hvis de ikke har det allerede, slutter Hanne Pontoppidan.

FAKTA

Det skriver regeringen om tilbagetrækningsalderen i 2025-planen:

Den vedtagne forhøjelse af pensions- og efterlønsalderen tilpasses, så den i højere grad afspejler den faktiske stigning i levetiden.
• Ny seniorfleksjobordning for nedslidte. Visitation til ordningen skal ske efter enkle procedurer.
• Sigtet i velfærdsaftalen fra 2006 fastholdes, så en 60-årig skal kunne forvente en alderdom med 14½ år på folkepension.
• Folkepensionsalderen hæves med 6 måneder den 1. januar 2025 – fra 67 til 67½ år.
• Efterlønsalderen forhøjes tilsvarende med 6 måneder, så alle generationer opnår samme efterlønsperiode som under gældende regler. Det betyder bl.a., at efterlønsalderen hæves med 6 måneder den 1. januar 2021 – fra 63 til 63½ år.