Ændringsbekendtgørelsen består af en tilføjelse til § 23, der understreger, at deltagerbevis kun kan udstedes, når institutionen vurderer, at kursisten har opnået kompetencer svarende til bestået. Ændringen indebærer således, at læreren skal foretage en vurdering af kursistens faglige standpunkt.

Ændringen er sket for at løse et problem, der opstår i visse tilfælde, hvor elever på erhvervsuddannelserne, der ikke opfylder overgangskravene for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, bliver henvist til VUC for at opnå det relevante niveau.

Kursister, der har afsluttet et fag på et niveau, der ikke afsluttes med prøve, har krav på udstedelse af et deltagerbevis, når kursisten har deltaget aktivt i undervisningen og den faglige dokumentation har været egnet til evaluering. Det fremgår imidlertid ikke eksplicit, at deltagerbeviset først kan udstedes, når VUC anser faget for bestået.