Notatet om de pædagogiske begreber, som er en del af eud-reformen, er blevet foldet ud og revideret i et nyt notat med overskriften ”Pædagogiske principper”. Formålet med notatet er at støtte den pædagogiske dialog på skolerne og at inspirere til en ny og ændret praksis i overensstemmelse med reformens intentioner.

For hvert pædagogisk begreb er der nu tilføjet et afsnit, der beskriver, hvordan man kan arbejde med begrebet i praksis. Afsnittet har overskriften: Overvejelser ved tilrettelæggelse af undervisningen efter f.eks. et helhedsorienteret princip. Et bilag giver eksempler fordelt på de 4 hovedområder.