Med et snuptag vil regeringen flytte tælledagen på AVU fra 20 procent inde i forløbet til 40 procent inde i forløbet og på den måde opnå en besparelse. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag.

Omkring 75 procent af frafaldet på AVU sker efter, at kursisterne er 20 procent inde i undervisningsforløbet, og når regeringen flytter tælledagen, vil skolerne altså opleve et fald i taxameter-tilskuddet.

Regeringens spareøvelse falder i den grad formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan for brystet:

- Det her er meget voldsomt, og det vil få konsekvenser for elevernes undervisning. Min holdning er klar. Flytter man på tælledagene, bør det efterfølges af, at man tilsvarende hæver taxameteret. For skolerne skal jo stadig levere undervisning af ordentlig kvalitet i den periode, eleverne går på skolen, siger hun.

- Ellers kan jeg kun opfatte det som om, at regeringen har et reelt ønske om at beskære denne skoleform radikalt, og det får altså Løkkes udtalelser om, at de udsatte unge står hans hjerte nært til at klinge hult, lyder det fra formanden.

FAKTA:
Tælledagen på AVU ændres fra 20 pct. inde i undervisningsforløbet til 40 pct. inde i undervisningsforløbet

Kilde: Regeringens finanslovsforslag 2017

Rettelse: Tidligere fremgik besparelsernes størrelse i kroner af artiklen, men tallene var ikke korrekte og er fjernet. Uddannelsesforbundet beklager.