Kvaliteten af undervisningen af unge flygtninge helt op til 25 år kan blive kraftigt forringet, hvis et nyt lovforslag fra regeringen bliver til virkeligheden. Sådan lyder reaktionen fra Hanne Pontoppidan i Uddannelsesforbundet, der har haft lovforslaget i høring.

- Med dette lovforslag fjerner regeringen med et snuptag alle de kvalitetskrav, som vi normalt stiller til undervisning af alle andre målgrupper, og som vi ved er med til at give uddannelser af høj kvalitet, siger hun og fortsætter:

- Kommunerne får lov at oprette et andet tilbud end modtageklasserne og blandt andet fjerne kravene til en relevant pædagogisk uddannelse hos underviserne og fjerne klasseloftet, så kommunerne i princippet kan stoppe så mange elever, de vil ind i lokalerne. Det er særligt kritisabelt, når elevgruppen i forvejen er udsat, fordi de måske har været gennem en flugt og har fået revet deres liv op med rode.

Forskelsbehandling

Lovforslaget er resultat af de såkaldte topartsforhandlinger, som KL og regeringen førte sideløbende med trepartsforhandlingerne om integration og danskuddannelse, hvor de formelle og økonomiske rammer i kommunerne blev aftalt. Konkret ophæver lovforslaget eksempelvis de krav om timetal, lærerkvalifikationer og klasseloft, som gælder på tilsvarende uddannelser til elever i grundskolen eller ungdomsskolen.

- Det er forskelsbehandling af værste skuffe, og det er bestemt ikke understøttende i forhold til målet om, at alle flygtninge skal gives de bedste muligheder for udnytte sine potentialer og bidrage til det danske samfund, siger Hanne Pontoppidan.

En anden del af lovforslaget handler om undervisningen af flygtninge mellem 18-25 år, og formanden er særligt bekymret for den gruppe, for her giver lovforslaget også kommunerne mulighed for at oprette særlige hold til dem som alternativ til den almindelige danskuddannelse.

- Vi skal sikre, at de unge får et godt afsæt for den videre integrationsproces - og her er en kvalificeret danskundervisning med lærere, der er uddannet i at undervise i dansk som andetsprog altså alfa og omega. Det er det rene galemandsværk at gå på kompromis her, siger hun.

- Det er ikke sådan, at vi får selvhjulpne borgere, der er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse og få et job, slutter Hanne Pontoppidan.