Få professionel hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så ledelse og medarbejderrepræsentanter sammen kan arbejde for at mindske kommunalt ansatte læreres usikkerhed og utryghed ved forandringer på arbejdspladsen eller problemer med tilrettelæggelsen af undervisningens indhold, omfang og udførelsen.

Sådan lyder tilbuddet fra SPARK-konsulenterne, der er en overenskomstaftalt arbejdsmiljø-indsats, som netop har åbnet for ansøgningerne fra arbejdspladserne.

LÆS MERE: Hvad er SPARK?

SPARK er en del af overenskomsten på det kommunale område, og tilbuddet gælder derfor på Uddannelsesforbundets område for lærere ansat på ungdomsskoler, på beskæftigelsesområdet, UU-vejledningen og på kommunale sprogskoler.

Ledelse og TR/AMR skal være enige om at ansøge om besøg fra SPARK-konsulenterne, som giver sparring og rådgivning tilpasset den enkelte arbejdsplads, så medarbejdere og ledelse bliver bedre til at løse problemerne sammen.

SPARK arbejder inden for fire temaer:

• Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger

• Samarbejdet mellem de medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen

• Vold og trusler fra elever

• Arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Ved at udfylde et ansøgningsskema på SPARK's hjemmeside kan ledelse og medarbejderrepræsentanter fra den 13. april 2016 ansøge om deltagelse.