Lederne på erhvervsskolerne får for mere i løn, end de er berettiget til, tager partnere med på betalte rejser og bruger for mange penge på gaver, og generelt mangler der sparsommelighed på erhvervsskolerne. Sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen, som har gennemgået regnskaberne på 74 erhvervsskoler og altså fundet betydelige mangler. 

Generelt er der behov for, ”at erhvervsskolerne strammer op på ledelsens løn- og ansættelsesvilkår samt tjenesterejser, repræsentation og kørsel”, skriver Rigsrevisionen i rapporten.

I knap halvdelen af sagerne om ledernes løn- og ansættelsesvilkår var der fejl, og hver femte erhvervsskole overholder ikke statens rejseregler og har eksempelvis brugt flere penge på hotelværelser, end reglerne for tjenesterejser tilsiger. Undersøgelsen fandt også eksempler på penge brugt på repræsentation, som ”ikke klart ligger inden for erhvervsskolernes formål” som eksempelvis et hovedsponsorat af en ishockey-klub og gaver til ansattes private mærkedage herunder for eksempel konfirmationer.

Og den slags ledelsesskik er ikke i orden, mener næstformand Børge Pedersen.

- Det er ikke tilfredsstillende, at skolernes forvaltninger ikke har styr på sagerne og følger loven. Det sætter hele branchen i et dårligt lys, siger han.

 

RIGSREVISIONENS SAMLEDE VURDERING
Rigsrevisionen finder, at der generelt er behov for, at erhvervsskolerne strammer op på deres forvaltning af ledelsens løn- og ansættelsesvilkår samt tjenesterejser, repræsentation og kørsel. Rigsrevisionen konstaterer, at erhvervsskolernes forvaltning er præget af fejl, regler, der ikke overholdes, og manglende sparsommelighed.

Undersøgelsen viser, at der er fejl eller regler, der ikke overholdes, i knap halvdelen af de gennemgåede sager vedrørende ledelsens løn- og ansættelsesvilkår. Rigsrevisionen har fundet fejl i ca. hver sjette pensionsindbetaling. Videre har vi fundet fejl i ca. hver tredje resultatlønskontrakt for den øverste leder, og flere erhvervsskoler har ikke fulgt reglerne om stillingskontrollen. Hver fjerde erhvervsskole har ikke overholdt Undervisningsministeriets bemyndigelse til skolen om rammerne for at forhandle cheflønstillæg for den øverste leder.

Undersøgelsen viser endvidere, at hver femte erhvervsskole ikke overholder statens rejseregler. Erhvervsskolerne har bl.a. overskredet det maksimale dispositionsbeløb til hotelovernatninger i forbindelse med tjenesterejser, hvilket er sket både i Danmark og i udlandet. Undersøgelsen viser endvidere eksempler på, at der er erhvervsskoler, der har omkostninger til repræsentation, som ikke klart ligger inden for erhvervsskolernes formål, bl.a. et hovedsponsorat af en ishockeyklub og gaver til ansattes private mærkedage. Erhvervsskolerne administrerer generelt ikke kørsel efter reglerne, og i flere tilfælde mangler bemyndigelserne, eller de er mangelfulde.

Kilde: Rigsrevisionen

Du kan finde hele rapporten fra Rigsrevisionen her