Måske har du allerede opdaget det på din sidste lønseddel. Hvis du er timelønnet og omfattet af FOAS’ Almene Overenskomst steg timelønnen for undervisning den 1. august fra 359,83 kr. til 361,58 kr, altså 1,75 kr.
Lønstigningen gælder kun for undervisningstimer og ikke for andre arbejdstimer, og skyldes en ændring i fastsættelsen af timelønnen.
Der er ikke generelle procentmæssige ændringer i denne ombæring. Den næste generelle regulering for området kommer til 1. april 2016.

Hvem er omfattet af lønstigningen

Omfattet af FOAS’ Almene Overenskomst er privatansatte typisk på AOF og andre folkeoplysningsforbund samt forskellige selvejende daghøjskoler.
Lønstigningen gælder for alle på timeløn, uanset om du underviser i gymnastik, matematik, ordblindeundervisning eller Forberedende Voksenundervisning.