De unge under 25 år skal møde et fagligt og socialt inspirerende ungdomsuddannelsesmiljø, når de begynder på en erhvervsuddannelse. Derfor uddeler Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu 15 millioner kroner til netop det formål.

Pengene er en del af eud-reformen, og skal gå til erhvervsskolernes arbejde med at styrke uddannelsesmiljøet både fagligt og socialt, herunder at bringe motion og bevægelse ind i undervisningen, så de kan tiltrække og fastholde unge i uddannelse.

Pengene bliver fordelt hurtigt – efter planen i slutningen af september 2015. Fordelingen vil ske efter objektive kriterier. Det vil sige, at ministeriet tildeler hver erhvervsskole et beløb, der svarer til, hvor mange årselever, de relativt set har haft inkl. skolepraktik.

Læs mere: 

Inspirationskatalog til at styrke det faglige og sociale miljø 

Inspirationsmateriale til læring og bevægelse