3F har netop indgået en samarbejdsaftale med STAR om at videreføre LKV-projektet (Læsning og Kommunikation i virksomhederne).

Denne gang er der afsat godt 7 millioner kr til blandt andet aktiviteter, der skaber kendskab til læse- og skriveundervisning hos virksomheder og medarbejdere.
Projektet løber i to år - fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2017. Der vil blive indgået samarbejdsaftaler fra den 1. oktober 2015 og planen er, at hovedparten af de opsøgende aktiviteter skal udføres af fx VUC-centre, AOF-centre/afdelinger og selvstændige konsulenter. Dog er det en forudsætning, at aktørerne har et indgående kendskab til området.

Læs mere om LKV-projektet

Fagbladet: Syv millioner kroner på vej til de ordblinde

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Formål

 • Medarbejderne får bedre kendskab til mulighederne for læseundervisning og IT-værktøjer til personer med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder – og benytter sig af disse muligheder

 • Virksomhederne får bedre kendskab til mulighederne for læse- og skriveundervisning og IT-værktøjer til medarbejdere med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder - og benytter sig af disse muligheder

 • Virksomheder og medarbejdere får kendskab til mulighederne for at alle medarbejdere – specielt de der har utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder - bliver inddraget mere og bedre i virksomhedens interne kommunikation - og benytter sig af disse muligheder

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Fakta

 • Projektperiode 1. oktober 2015 – 30 september 2017

   

 • Økonomisk ramme: 7,2 mill. kr.
   
 • Projektledelse: 3F
   
 • Styregruppe med repræsentanter fra Metal, FOA, NNF, 3F, DI, Dansk Erhverv, Netværkslokomotivet, AOF, VUC, Undervisningsministeriet og STAR
   
 • Politisk ansvarlig i 3F: Forbundssekretær Søren Heisel
   
 • Administrativt ansvarlig i 3F: Konsulent Poul Christensen
   
 • Projektleder ansættes pr. 1. oktober 2015.

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

LKV-projektet vil kunne omfatte følgende aktiviteter

 • Kontakt til virksomheder, som orienteres telefonisk om mulighederne for medarbejdere med utilstrækkelige færdigheder i læsning/skrivning samt tilbydes virksomhedsbesøg og medarbejder-orienteringsmøder

 • Virksomhedsbesøg

 • Medarbejder-orienteringsmøder, hvor der orienteres om mulighederne for ordblindekurser (OBU) og forberedende voksenundervisning i dansk (FVU). På møderne demonstreres diverse IT-værktøjer, der kan hjælpe personer med læse-/skrivevanskeligheder. Der omdeles relevante info-materialer. Der tilbydes screening

 • Info-møder for medlemmer og tillidsvalgte/ansatte i lokale fagforeninger/a-kasser

 • Orienteringsmøder i arbejdsgiverforeningernes regionale organisationer, hvor virksomhedsledere orienteres om mulighederne for medarbejdere med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder samt om mulighederne for inddragelse af alle medarbejdere i virksomhedens interne kommunikation

 • Pilotprojekter i virksomheder med henblik på at gøre den skriftlige information lettere tilgængelig for medarbejderne (ikke mindst de ordblinde). Herunder hvordan IT-værktøjer (computere, tablets, smartphones o.l.) kan inddrages

 • Udvikling af undervisnings- og informationsmateriale

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Succeskriterier

 • 2000 telefoniske kontakter (herunder telefonisk information om mulighederne for de medarbejdere, der har utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder)

 • 1000 virksomhedsbesøg

 • 500 orienteringsmøder i virksomheder og organisationer med i alt 5000 deltagere (inkluderer medarbejderorienteringsmøder, infomøder, supplerende opfølgende møder, orienteringsmøder i arbejdsgiverforeninger)

 • 40 pilotprojekter i virksomheder

 • 1.000 personer tilmelder sig FVU/OBU-kurser

 • 100 medieomtaler af projektets aktiviteter

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurse

 

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

 

Aktører

Flere penge til at informere om skrive- og læsekurser

Hovedparten af de opsøgende aktiviteter vil blive udført af eksterne aktører. Herunder især VUC-centre, AOF-centre/afdelinger, Netværkslokomotivet m.fl. Endvidere af selvstændige konsulenter. Det er en forudsætning at aktørerne har indgående kendskab til området

Herudover vil projektledelsen selv – i begrænset omfang – udføre opsøgende aktiviteter.

 

Aktørerne modtager betaling for deres indsats på baggrund af en forud indgået samarbejdsaftale med projektledelsn.

Samarbejdsaftaler vil blive indgået fra og med 1. oktober 2015.