Der bliver fyret erhvervsskolelærere på mange skoler landet over. Omkring 160 lærere har fået en fyreseddel alene i dette skoleår, viser en opgørelse fra Uddannelsesforbundet.

Skolerne begrunder de mange afskedigelser med det faldende elevantal og de varslede besparelser på to procent, som regeringen lægger op til skal ramme alle uddannelsesinstitutioner allerede næste år.
I Uddannelsesforbundet ser næstformanden med alvor på udviklingen.

- Det sætter sig altså spor på en arbejdsplads, når der sker fyringer, og vi står samtidig med en helt ny reform, der skal i gang. Vores tillidsfolk melder om en trist stemning, samtidigt med at de gerne vil have reformen til at køre godt og levere god undervisning. Det er svært at bevare gejsten i den situation, når ingen ved, hvornår de næste besparelser rammer, siger Børge Pedersen.

LÆS MERE: Fagbladet 3F: Over 160 lærere fyret på tekniske skoler

Udover at fyringer rammer de lærere, som nu skal lede efter nyt arbejde, og de kollegaer, som mister kollegaer og måske også bliver pålagt ekstra arbejdsopgaver, frygter Børge Pedersen altså også, at de færre lærerkræfter uundgåeligt vil påvirke arbejdet med at rulle eud-reformen ud på en negativ måde.
- Politikerne burde forholde sig til, at man med stor entusiasme har indført en reform, der blandt andet kræver, at lærere skal kunne noget mere – og samtidigt sker der besparelser, der udelukkende bunder i økonomi. Det bekymrer os, hvorvidt den her reform kommer godt på vej - og det burde også bekymre politikerne, siger han.