Den politiske aftale om de sidste penge til eud-reformen er nu faldet på plads. Det drejer sig om cirka 430 millioner kroner om året, som aftalepartierne var enige om skulle findes efter en budgetgennemgang på alle ungdomsuddannelserne. Og det er især det almene gymnasium, fjernundervisningen på VUC og ordblindeundervisningen af voksne på VUC, der må holde for. 


Formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan er glad for, at de lovede penge er fundet, selvom hun understreger, at reformen som helhed stadig er underfinansieret.

- Jeg tager til efterretning, at de sidste penge til eud-reformen nu er fundet, som politikerne havde aftalt. Jeg vil nu nærstudere aftalen, og se hvad den mere konkret betyder for de skoleformer, som Uddannelsesforbundets lærere arbejder på, siger hun.

Alligevel ærgrer det formanden, at det er nogle af de mest udsatte grupper, nemlig de ordblinde, som pengene bliver taget fra.

- Det springer umiddelbart i øjnene, at de har besluttet at tage pengene fra de ordblinde, hvor der kommer færre taxameter-penge. Det gør mig dybt bekymret, for det bliver sværere for ikke at sige umuligt at lave ene-undervisning målrettet de ordblinde, som har behov for det, siger hun.

Ifølge Hanne Pontoppidan er det dog stadig vigtigt at holde øjnene stift rettet mod de generelle besparelser på to procent på alle uddannelser, som regeringen lægger op til i finanslovsudspillet.

- Aftalen i dag får os ikke til at acceptere de generelle besparelser, og det er vi nødt til at finde en løsning på. Eud-reformen er stadig en kæmpe stor udfordring for skolerne, som bliver vanskelig at føre ud i livet, hvis skolerne samtidig skal spare, siger hun.


Se hele aftalen her