Hvem gør hvad, hvornår og hvordan, når kortuddannede og ufaglærte voksne skal vejledes om uddannelse? En ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tegner et meget broget billede af uddannelsesvejledningens organisering og rammer på VUC, erhvervsskoler og AMU-centre.

Undersøgelsen viser, at de kortuddannede og ufaglærte voksne over 25 år får ikke et samlet vejledningstilbud. Der er dog heller ikke krav om, at de enkelte uddannelsesinstitutioner skal tilbyde de voksne vejledning forud for start på uddannelse. Alligevel gør flere institutioner det, men det er meget forskelligt, hvordan opgaver bliver løftet.

Ifølge tidligere undersøgelser fra EVA, kan vejledning spille en afgørende rolle i forhold til politikernes ambition om, at flere ufaglærte skal blive faglærte.
Det er særlig vigtigt i forhold til de ufaglærte ledige, som i højere grad er motiveret til at tage en uddannelse. I Uddannelsesforbundet efterlyser formand Hanne Pontoppidan en voksenvejledningsreform:

- Lige siden man lavede reformen af ungdommens uddannelsesvejledning, har vi efterspurgt en indsat for de voksne. Behovet er ikke blevet mindre i årernes løb, og jeg håber, at denne rapport fra EVA bliver startskuddet til, at vi får en reform på voksenvejledningsområdet, siger Hanne Pontoppidan.  

Læs rapporten: Uddannelsesvejledning til voksne