Danmarks Evalueringsinstitut EVA har på vegne af Undervisningsministeriet udarbejdet et hæfte, der kan inspirere lærere og ledere i erhvervsuddannelserne til at skabe en god kobling mellem skole og praktik.

Hæftet bygger på erfaringer fra 18 skoler, der har været med i projekter finansieret af ministeriets FoU-midler, med det formål at afprøve forskellige veje til at styrke koblingen mellem skole og praktik. Projekterne har blandt andet arbejdet med at udvikle redskaber, der kan understøtte dialog mellem faglærere og praktikvirksomheder om elevernes læring og opgaver, der går på tværs af skole- og praktikperioder.

 Læs hæftet: Tæt kobling mellem skole og praktik