Uddannelsesforbundet tager skarp afstand fra undervisningsministerens forsøg på at tage forbundet til indtægt for, at der sagtens kan spares på erhvervsskolerne.

Tirsdag var undervisningsministeren kaldt i samråd i Folketinget for at svare på spørgsmål om de varslede besparelser på erhvervsuddannelserne i forbindelse med den såkaldte omprioriteringspulje. Politikere fra oppositionen ville især gerne vide, om erhvervsskolerne kan spare, uden at det går ud over ambitionerne i eud-reformen og kvaliteten i undervisningen.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) tog flere gange under samrådet Uddannelsesforbundet til indtægt for, at det kan man sagtens. Det gjorde hun blandt andet ved at henvise til en artikel i Altinget.dk, hvor Uddannelsesforbundets næstformand Børge Pedersen kommenterede Rigsrevisionens kritik af fejlagtige regnskaber og manglende sparsommelighed med især cheflønninger på erhvervsskolerne. Han kritiserede især lederne for, at de ikke kunne finde penge til lærerne, når der skulle forhandles lokallønstillæg, når nu de godt kunne finde penge til sig selv. Men han understregede også, at der var tale om småpenge i det store regnskab, og at der derfor ikke var tale om, at erhvervsuddannelser kan klare sig for færre penge.

Altså det stik modsatte af, hvad ministeren påstod i samrådet.

I en kommentar på Twitter skriver Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan, at ministerens udtalelser i samrådet er "helt ude i hampen", og at "Så meget uønsket og forkert reklame har @Uddannelsesforb ALDRIG fået før!"
Hanne Pontoppidan slår fast, at Uddannelsesforbet IKKE deler ministerens vurderinger af mulige effektiviseringer på erhvervsskolerne, og hun er rystet over, at Ellen Trane Nørby tager Uddannelsesforbundet til indtægt for sit eget synspunkt.
Tværtimod er yderligere besparelser IKKE mulige, uden at det går markant ud over kvaliteten i uddannelserne, understreger Hanne Pontoppidan.