En pæn lønstigning til ledere og lærere på sprogskolerne på FOAS’s områder og præciseringer af arbejdstidsreglerne fra 2013. Det er de to hovedresultater i fornyelsen af overenskomsten fra 2015, som Uddannelsesforbundet og LC har forhandlet hjem.

Konkret vil det sige, at ledere og lærere allerede fra januar 2016 stiger et løntrin. Det betyder, at de følger de lønstigninger, som de kommunalt ansatte sproglærere fik i deres overenskomstresultat. Desuden får alle ansatte - uanset antal undervisningstimer - et fast pensionsgivende tillæg på knap 55.000 kroner årligt. Dette tillæg erstatter hidtidige tillæg - blandt andet undervisningstillægget.

Overenskomsten indeholder også en aftale om, hvordan arbejdstidsreglerne fra 2013 skal fortolkes. Således præciseres lærernes og tillidsrepræsentanternes indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Desuden er der enighed om præciseringer i forhold til forberedelsestid.

“Aftalen afspejler, hvor langt vi kunne komme i forhandlingerneˮ

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan anbefaler resultatet af forhandlingerne.

- Aftalen afspejler hvor langt, vi kunne komme i forhandlingerne. Arbejdstidsaftalen fra 2013 har flere steder givet problemer, og i forhandlingerne er disse problemer blevet adresseret. De formuleringer om arbejdstid, som vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, skal bringes i anvendelse på sprogcentrene. Jeg forventer, at arbejdstidspapiret bliver et redskab i forhandlinger og dialog mellem ledelser, tillidsrepræsentanterne og medlemmer, siger hun og tilføjer:

- Og samtidig har vi sikret et lønresultat, som vi synes er pænt, og det er positivt.

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har godkendt aftalen, som nu sendes til afstemning blandt de cirka 500 medlemmer, som er omfattet af overenskomsten. Afstemningen varer fra den 2. december og slutter den 14. december, og alle berørte medlemmer modtager et brev om afstemningen.