Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling har offentliggjort tal for den samlede tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb og for den nye optagelsesproces som er opstået som følge af de nye adgangskrav og optagelsesprøver.

Rapporten viser, at tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb er faldet med samlet set 11 %, men at der er store forskelle mellem de forskellige uddannelsestyper og mellem forskellige elevgrupper.

Rapporten indeholder endvidere tal for hvor mange elever, der har været indkaldt til en optagelsesprøve, hvor mange af disse der bestod, og hvor mange der efterfølgende er påbegyndt en erhvervsuddannelse. 43 procent (1.836 personer) af dem, der var indkaldt til optagelsesprøve startede på en erhvervsuddannelse i løbet af august 2015.

Læs notatet om tilgang og optag her.