Finansloven for 2016 er på plads, og dermed står det mejslet i granit, at alle uddannelsesinstitutioner skal spare to procent næste år som en del af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Men som en del af politiaftalen, der sikrer flere betjente, har partierne bag forliget aftalt, at erhvervsuddannelserne skal friholdes for besparelser i 2016. Der tilbageføres dermed 150 millioner kroner til erhvervsskolerne til at føre eud-reformen ud i livet.


Det vækker blandede følelser i Uddannelsesforbundet.

- Vi begræder, at man overhovedet har valgt at den vej. Når man sparer på ungdomsuddannelserne, risikerer man, at endnu flere unge får et liv på kanten af arbejdsmarkedet og dermed på kanten af samfundet. Derfor er det direkte uklogt at spare på ungdomsuddannelserne. I stedet burde man sikre, at de unge får den uddannelse, der skal skabe basis for et ordentligt liv og et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet, siger forbundsformand Hanne Pontoppidan.

Formanden glæder sig dog over, at erhvervsuddannelserne ikke bliver berørt af besparelserne.

- Når det er sagt, så er glædeligt, at erhvervsuddannelserne ikke berøres. Med den eud-reform, der trådte i kraft 1. august i år, ville det være direkte ødelæggende for ambitionerne og hensigterne i reformen.

Men fordi de aflyste besparelser på erhvervsuddannelserne kun gælder for 2016, er Hanne Pontoppidan bekymret for de kommende år.

- Jeg håber, at vi slipper for tilsvarende spareforslag i finansloven for 2017. Det ville være uambitiøst på de unges og på samfundets vegne. Jeg er også bekymret for de skoler, der i forvejen er spændt meget hårdt for. Derfor vil vi fortsat kæmpe imod besparelser på ungdomsuddannelserne. Og vi vil bruge vore kræfter på at overbevise regering og folketing om det ukloge i den slags besparelser, siger Uddannelsesforbundets formand.

Find hele finanslovsaftalen her.