Erstatningsnævnet har skærpet praksis for at behandle erstatningssager for blandt andet lærere, der kommer til skade i arbejdstiden, fordi en elev eller kursist opfører sig voldsomt, truende eller decideret voldeligt.

Hidtil har lærerne ellers ofte kunnet få dispensation fra kravet om politianmeldelse ud fra pædagogiske hensyn, men nu strammer Erstatningsnævnet op på denne praksis.
Derfor anbefaler Uddannelsesforbundet nu alle medlemmer at anmelde alle episoder, hvor en kursist/elev opfører sig voldsomt, truende eller decideret voldeligt inden for 72 timer.

Derfor skal du søge erstatning hos Erstatningsnævnet

Grunden til at, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet er, at godtgørelse for svie og smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Det betyder, at der for at få erstattet disse ting skal rejses et krav mod elevens ansvarsforsikringsselskab eller søges om erstatning hos Erstatningsnævnet. Erstatningen hos Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få erstatning, da elevens egen ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.

DLF forsøger at ændre praksis

Uddannelsesforbundet bakker op om Danmarks Lærerforening, der mener, at stramningen er meget uhensigtsmæssig, fordi politianmeldelser af eleven/kursisten i mange tilfælde ikke er gavnlig for relationen mellem lærer og elev/kursist. Derfor arbejder Danmarks Lærerforening sammen med andre berørte faglige organisationer på at få ændret praksis, så det igen bliver muligt at dispensere for politianmeldelsen af pædagogiske hensyn.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt Uddannelsesforbundet.